Här är några av de projekt som du som klimatkompenserar är med och stöttar

För all klimatkompensation på Flygresor.se, samarbetar vi med GoClimate.  GoClimate grundades 2017 med ett enda mål – att göra det enklare att leva ett klimatneutralt liv. Precis som vi på Flygresor.se vill göra det superenkelt att klimatkompensera sin flygresa.

GoClimate stöttar endast projekt som är Gold Standard-certifierade. Då säkerställs att bidraget gör största möjliga skillnad för klimatet. Gold Standard, i sin tur, grundades 2003 av bland annat Världsnaturfonden, för att säkerställa att projekt som minskar koldioxidutsläpp innehåller de högsta nivåerna av miljöintegritet och också bidrar till en hållbar utveckling. Med antagandet av Paris-avtalet och målen för hållbar utveckling lanserades Gold Standard, en standard för bästa praxis för hållbar klimatutveckling.

För att hejda klimatförändringarna behöver så många som möjligt – nu direkt – bli klimatneutrala (eller ännu bättre – klimatpositiva). Det bästa tillvägagångssättet är att minska våra egna fotavtryck så mycket det bara går samtidigt som vi klimatkompenserar för resterande. Samtidigt är det viktigt viktigt att pengarna hamnar rätt och dessutom att projekten är så kallade additiva projekt – utan klimatkompensationen hade projekten inte blivit av.

Här är exempel på några av de Gold Standard-certifierade projekten hos GoClimate.

Sidrap Wind Energy Project, Indonsesien

25 000 ton CO2-ekvivalenter i ett Gold Standard-certifierat projekt.
Sidrap Wind Energy Project är Indonesiens första vindpark. Med 30 vindkraftverk som når en total kapacitet på 75 MW är det också den största vindkraftparken i hela Sydostasien. Genom detta projekt stöttas Indonesien och ön Sulawesi i att stimulera både elnätets utveckling, men också landets politik i en klimatpositiv riktning.

Svilosa Biomass Project, Bulgarien

50,000 ton CO2-ekvivalenter i ett Gold Standard-certifierat projekt.
Ett biomassaprojekt kopplat till Svilosa massabruk i Bulgarien, där verksamheten har förbättrats för att använda avfallet till biobränslen. Genom detta projekt förbränns biomassresterna från massaproduktionen (främst bark) i en speciellt utformad biomasspanna för att generera termisk energi i form av vattenånga. Därmed undviker fabriken att köpa energi från ett närliggande kolkraftverk, vilket de gjorde tidigare. Kapaciteten för biomasspannan är 19.732 MW (termisk).

Santa Marta Landfill Gas Capture for Electricity Generation Project , Chile

50,000 ton CO2-ekvivalenter i ett Gold Standard-certifierat projekt.
Projekten omfattar insamling och utnyttjande av deponigas för produktion av el. Beläget i Santiago-regionen i Chile, minskar projektet utsläpp av växthusgaser genom att fånga upp, bränna och därigenom generera elektricitet från metangas (LFG) som produceras vid deponin. Metan är en kraftfull växthusgas som är 28-36 mer potent än CO2.

Ännu fler projekt kan du läsa om här.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.