Så pressar Flygresor.se branschen att bli mer klimatsmart

Redan för fem år sedan började vi på Flygresor.se fundera på hur vi skulle kunna arbeta mer klimatsmart. Frågan: hur ska våra besökare kunna se hur stora utsläpp deras resor skapar? Utmaningen: att räkna ut hur mycket kompensation som verkligen krävs.

Varje år anordnar eleverna på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, arbetsmarknadsdagarna Armada. Det är ett bra tillfälle för företag att träffa studenter och erbjuda jobb, praktikplatser och möjligheten att genomföra examensarbeten. Vi på Flygresor deltar varje år, framför allt för att hitta nya begåvade medarbetare. Men det här året såg vår mission litet annorlunda ut: vi ville låta några studenter räkna på utsläppen.

Fick berätta om sitt arbete i TV4

På Flygresor.se har och hade vi mängder med bra data att utgå ifrån och två studenter, Joel och Andreas, sa direkt att de var intresserade. I januari 2016 drog de igång sitt arbete och till sommaren var de färdiga. Sedan dess kan du som besöker oss sortera flygresorna efter mängden CO2 som släpps ut (egentligen CO2-ekvivalenter). Joel och Andreas hamnade senare den sommaren i TV4:s morgonsoffa och fick förklara hur det hela går till.

Några av de slutsatser vi kunde göra

Få mellanlandningar, moderna flygplan och många passagerare per plan ger en mindre klimatpåverkan per flygning. Därför kommer flygbolag med modernare flotta och flygplan som tillåter fler platser i planet, att bidra med ett lägre utsläpp. Men även direktresor med bolag med äldre flygplan kan skapa mindre utsläpp genom att flygplanen är konfigurerade för fler passagerare, eller för att de just flyger direkt. En mellanlandning släpper exempelvis alltid ut mycket mer så det ska du försöka undvika. 

Så vad vill vi då ha sagt med det här? 

På Flygresor.se hoppas vi att fler vill bidra med data och vidare forskning inom ämnet i framtiden. Allt för att kunna göra den modell vi nu presenterar så bra som möjligt för att du som söker efter en flygresa ska kunna ta med även klimatpåverkan vid ditt val av resa. 

Läs mer:

Här kan du ladda ned och läsa deras examensarbete och här kan du titta på en film som förklarar lite mer på djupet. Några år senare omarbetade de rapporten, tillsammans med sin handledare Markus, och den versionen publicerades som en vetenskaplig artikel i den välrenommerade tidskriften Sustainable Environment Research. Du kan läsa artikeln här.


De här parametrarna finns med i beräkningen

  • Bränsleförbrukning vid start och taxning, vid stigning, flygning vid marschhöjd och vid inflygning.
  • Tillryggalagd distans (en approximation av den verkliga flygdistansen, inte bara fågelvägen
  • Om planet har så kallade sharklets eller winglets på vingspetsarna
  • Hänsyn till ökat bidrag till molnbildning vid flygning på hög höjd, den så kallade höghöjdseffekten
  • Platskonfiguration av det aktuella flygbolagets flygplantyp för den aktuella rutten
  • Beläggningsgrad hos det aktuella flygbolaget
  • Koldioxidkonverteringsfaktor för att beräkna CO2-mängd per kg flygbränsle
  • Sedan 2020 tar vi hänsyn till minskning i utläpp som uppstår om flygbolaget blandar i biobränsle. Desstutom visar vi både det faktiska utsläppet och det nettousläpp som kvarstår efter att flygbolaget klimatkompenserat för hela eller delar av utsläppet.

Påverkan av datakvalitet

Det är vanligt vid inhämtande av data att flygbolag, resebyrå eller annan aktör inte tillhandahåller tillräckligt hög kvalitet på indatat. Därför används approximationer baserade på respektive rutt och flygbolag som stöd i dessa fall. I takt med att respektive aktörer blir bättre på att tillhandahålla förstahandsdata i realtid ökar även kvaliteten på beräkningarna.

Efter analyser av stora datamängder kring faktiska flygrutter, flygplanstyper och konfigurationer använda på respektive rutt, finns för varje aktuell rutt, flygbolag och flygplansmodell approximerade värden att falla tillbaka på om datat kring en användare aktuella sökning vid sök-ögonblicket har kvalitetsbrister.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.