Fakta om flygets klimatpåverkan – och så här beräknas utsläppen

Svenskars flygresor beräknas årligen bidra till 10 miljoner ton CO2. Vägtrafiken i Sverige står å andra sidan för 16,6 miljoner ton per år. 
Som en jämförelse genererar ett företag som Amazon 51 miljoner ton CO2 varje år.

Enligt data från 2018 står svenskars flygande för 9,1 procent av de växthusgaser som svenskar genererar under ett år (Luftfart 2018). Det motsvarar ungefär 60 procent av vad vägtrafiken i Sverige släpper ut.

Läs mer: Här hittar du fakta och källor om flygets utsläpp

Idag klimatkompenseras en bråkdel av flygresorna, av resenärerna själva eller av flygbolagen. Om alla flygresor i Sverige klimatkompenserades skulle det motsvara utsläppen från 7,7 medelstora indiska kolkraftverk. Och om alla flygresor som svenskar gör kompenseras fullt ut, skulle det motsvarar den mängd koldioxid som binds av 15,3 miljoner träd.

Men hur beräknar man då flygets växthuseffekt? Här kan du läsa den vetenskapliga artikel som beskriver uträkningsmetoden. De parametrar som finns med är:

  • Bränsleförbrukning vid start och taxning, stigning, flygning vid marschöjd och vid inflygning.
  • Tillryggalagd distans (en approximation av den verkliga flygdistansen, inte bara fågelvägen).
  • Om planet har så kallade sharklets eller winglets på vingspetsarna.
  • Hänsyn till ökat bidrag till molnbildning vid flygning på hög höjd.
  • Platskonfiguration av det aktuella flygbolagets flygplanstyp för den aktuella rutten.
  • Beläggningsgrad hos det aktuella flygbolaget.
  • Koldioxidkonverteringsfaktor för att beräkna CO2-mängd per kg flygbränsle
  • Sedan 2020 tar vi också hänsyn till den minskning av utsläpp som sker genom att vissa flygbolag blandar i biobränsle i sin bränsleblandning

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *