Därför är det bra att klimatkompensera

När du flyger genereras utsläpp, men genom att klimatkompensera resan köper man en utsläppsminskning någon annanstans som motsvarar vad flygresan genererar.
Att klimatkompensera innebär att man skänker pengar till projekt som ska minska koldioxidutsläppen.

Många projekt inom klimatkompensation är organiserade av FN och följer standardiserade mät- och verifieringsmetoder. Men parallellt med FN-marknaden har det också vuxit fram en frivillig marknad för klimatkompensation som bygger på samma logik. Ett sådant företag är exempelvis Go Climate som är den aktör som Flygresor.se samarbetar med.

En procent väljer att klimatkompensera

I dagsläget är det cirka en procent av Flygresor.ses användare som väljer att köpa tjänsten för klimatkompensation. Om det istället var 100 procent som utnyttjade möjligheten, skulle det motsvara en sänkning av två procent av den totala mängden växthusgaser som svenskar orsakar i Sverige och i världen.

–  Första reaktionen hos de som klimatkompenserar för första gången brukar vara hur billigt det är och om det verkligen kan stämma. Men priset på ton sätts på en internationell marknad och vi vet att varje krona gör skillnad. Vi jobbar varje dag med att se till att de här pengarna går till de projekt som skapar bäst nytta för klimatet och vår framtid, säger Kalle Nilvér, grundare och VD på Go Climate.

Stor påverkan om alla väljer att kompensera

Ett direktflyg, tur och retur mellan Stockholm och Barcelona, genererar ungefär 565 kg koldioxid och kostar 23 kr att kompensera. En flygresa med ett byte genererar i sin tur en extra start vilket innebär ett större utsläpp av CO2 – resan med byte kostar därför mer att kompensera. Enligt den beräkningsalgoritm som Flygresor.se har tagit fram tillsammans med studenter från KTH, och som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sustainable Environment Research, kan en mellanlandning innebära en ökning på upp till 47 procent i koldioxidutsläpp.

–   Klimatkompensation är en del av lösningen, och det bästa sättet vi idag har, för att balansera flygets klimat-påverkan. I förhållande till resans totalpris innebär klimatkompensationen bara någon procents tillägg, men om alla väljer att göra det får det en stor påverkan, säger Mattias Nyman, VD på Flygresor.se.

Varför är klimatkompensation positivt?

Go Climate köper utsläppskrediter enbart i projekt som uppfyller krav enligt Gold Standard. Det betyder att samtliga projekt redan har skapat den klimatnytta som de utlovat och de utsläppskrediter som Go Climate köper makuleras så att den CO2-mängd de representerar verkligen försvinner ur atmosfären.

Finns det risker med klimatkompensation?

Det är viktigt att komma ihåg att klimatkompensation är en lösning på problemet, men inte hela. Dessutom får klimatkompensationen inte gå till projekt som hade utförts ändå utan de ska vara så kallade additiva projekt, vilket innebär att projekten inte hade blivit av och därmed inte skapat klimatnyttan, om inte pengar från klimatkompensationen tillförts. Alla projekt hos Go Climate är additiva.

Ska jag klimatkompensera min resa?

Om vi är många tillsammans som klimatkompenserar så kan vi göra stor skillnad. Om alla flygresor från Sverige klimatkompenseras skulle det motsvara utsläppen från åtta medelstora indiska kolkraftverk. Och om alla flygresor som svenskar gör kompenserades fullt ut skulle det motsvara den mängd koldioxid som binds av 15,3 miljoner träd.

Det har kommit en hel del kritik mot klimatkompensation, att det är ett enkelt sätt att köpa sig fri från ansvar. Stefan Henningsson på Världsnaturfonden, WWF, säger i en intervju med tidningen Råd&Rön att det viktigaste är att dra ner på utsläppen:

– En del utsläpp sker ändå och att kompensera för dem är ett steg för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det är också ett sätt att kompensera dem som drabbas värst av klimatförändringarna – fattiga människor och sårbara ekosystem. Vi kommer att behöva hjälpa dem och det gör vi inte bara genom att dra ner på de egna utsläppen.

Också Stefan Henningsson menar är det viktigt med certifiering som garanterar att insatserna skett på ett bra sätt. Ett exempel är Gold Standard-certifieringen som initierades av 80 miljöorganisationer, varav en av dem var WWF. 

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.