Fakta om flygtrafikens utsläpp

Flyget får mycket stryk i den rådande klimatdebatten – men hur ser det egentligen ut? Här hittar du rena fakta om hur utsläppen i Sverige och världen egentligen ser ut.

FAKTA:KÄLLA:
Så stor andel av utsläppen
av växthusgaser står flyget
för i hela världen
4-5%IPCC, inkl höghöjdseffekt
Så stor andel av svenskars
totala utsläpp orsakas av flygande
9,1%Luftfart 2018
Så mycket växthusgaser släpper
svenskt flygande ut på ett år
10.000.000
ton
Luftfart 2018 , inkl höghöjdseffekt
Så mycket utsläpp orsakar de som bokar via flygresor.se ut varje år2.206.000
ton
Flygresor.se och Etraveli Group statistik
Så mycket släpper varje bokning via flyresor.se ut2,7
ton
Data från climatelog från 5 feb till 12 feb Flygresor.se
Så mycket utsläpp orsakar varje resenär som bokar via flyresor.se ut per resa1,6
ton
Flygresor.se och Etraveli Group statistik
Så mycket utsläpp orsakar svenskar (i hela världen)110.000.000
ton
Klimatinfo för alla, Larsson 2018, Fores
Så mycket släpper inrikes vägtrafik ut16.575.333
ton
Klimatinfo för alla, Larsson 2018, gäller för år 2016 med ”nästan en tredjedel utgörs av transportsektorn”
Så mycket släpper flyget ut i förhållande till vägtrafiken60%
Så mycket släpper resor som bokas genom flygresor.se ut i förhållande till biltrafiken13%
Så många bilar motsvarar det totala utsläppen av svenskt flygande4.878.049
st
Naturvårdsverket och SCB
Så många bilar motsvarar det totala utsläppen av resor bokade via flygresor.se1.076.098
st
Naturvårdsverket och SCB
Så många träd behövs för att binda CO2 som släpps ut av svenskt flygande15.384.615
st
SCA, SLU
Så många träd behövs för att binda CO2 som släpps ut av resor bokade via flygresor.se3.393.846
st
SCA, SLU
Så många indiska kolkraftverk motsvarar utsläppen från svenskars flygande7,7 stIEA, endcoal.org, epa.gov
Så många indiska kolkraftverk motsvarar utsläppen från resor bokade via flygresor.se1,7 stIEA, endcoal.org, epa.gov
Så här mycket kostar det att klimatkompensera 100% av utsläppet som orsakas av en resa för en person Stockholm – Barcelona t.o.r23 krFlygresor.se
Så här mycket kostar reducera 100% av utsläppet som orsakas av en resa för en person Stockholm – Madrid t.o.r med genom att köpa biobränsle7.897 krFly Green Funds pris per utsläpp med Flygresors beräknade kompensationsmängd

Här är några av de projekt som du som klimatkompenserar är med och stöttar

För all klimatkompensation på Flygresor.se, samarbetar vi med GoClimate.  GoClimate grundades 2017 med ett enda mål – att göra det enklare att leva ett klimatneutralt liv. Precis som vi på Flygresor.se vill göra det superenkelt att klimatkompensera sin flygresa.

GoClimate stöttar endast projekt som är Gold Standard-certifierade. Då säkerställs att bidraget gör största möjliga skillnad för klimatet. Gold Standard, i sin tur, grundades 2003 av bland annat Världsnaturfonden, för att säkerställa att projekt som minskar koldioxidutsläpp innehåller de högsta nivåerna av miljöintegritet och också bidrar till en hållbar utveckling. Med antagandet av Paris-avtalet och målen för hållbar utveckling lanserades Gold Standard, en standard för bästa praxis för hållbar klimatutveckling.

För att hejda klimatförändringarna behöver så många som möjligt – nu direkt – bli klimatneutrala (eller ännu bättre – klimatpositiva). Det bästa tillvägagångssättet är att minska våra egna fotavtryck så mycket det bara går samtidigt som vi klimatkompenserar för resterande. Samtidigt är det viktigt viktigt att pengarna hamnar rätt och dessutom att projekten är så kallade additiva projekt – utan klimatkompensationen hade projekten inte blivit av.

Här är exempel på några av de Gold Standard-certifierade projekten hos GoClimate.

Sidrap Wind Energy Project, Indonsesien

25 000 ton CO2-ekvivalenter i ett Gold Standard-certifierat projekt.
Sidrap Wind Energy Project är Indonesiens första vindpark. Med 30 vindkraftverk som når en total kapacitet på 75 MW är det också den största vindkraftparken i hela Sydostasien. Genom detta projekt stöttas Indonesien och ön Sulawesi i att stimulera både elnätets utveckling, men också landets politik i en klimatpositiv riktning.

Svilosa Biomass Project, Bulgarien

50,000 ton CO2-ekvivalenter i ett Gold Standard-certifierat projekt.
Ett biomassaprojekt kopplat till Svilosa massabruk i Bulgarien, där verksamheten har förbättrats för att använda avfallet till biobränslen. Genom detta projekt förbränns biomassresterna från massaproduktionen (främst bark) i en speciellt utformad biomasspanna för att generera termisk energi i form av vattenånga. Därmed undviker fabriken att köpa energi från ett närliggande kolkraftverk, vilket de gjorde tidigare. Kapaciteten för biomasspannan är 19.732 MW (termisk).

Santa Marta Landfill Gas Capture for Electricity Generation Project , Chile

50,000 ton CO2-ekvivalenter i ett Gold Standard-certifierat projekt.
Projekten omfattar insamling och utnyttjande av deponigas för produktion av el. Beläget i Santiago-regionen i Chile, minskar projektet utsläpp av växthusgaser genom att fånga upp, bränna och därigenom generera elektricitet från metangas (LFG) som produceras vid deponin. Metan är en kraftfull växthusgas som är 28-36 mer potent än CO2.

Ännu fler projekt kan du läsa om här.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.

Framtidens elflyg är redan här – se första flygturen mellan Sverige och Norge

Den 18 februari hände något som kan sägas vara historiskt, om än i liten skala. Ett litet enmotorigt sportflygplan lyfte från Svegs flygplats och landade i norska Røros efter två korta stopp. Det var den första flygningen mellan Sverige och Norge med ett helt eldrivet flygplan, Phoenix, utvecklat av det tjeckiska bolaget Pure Flight

En annan spännande satsning inom eldrivet flyg, är svenska Heart Areospace. Heart Areospace siktar på att ha sitt första elektriska flygplan certifierat för kommersiell flygning år 2025. Planet ska kunna ta upp till 19 passagerare och kan flyga 400 km i ett sträck. Inledningsvis är det tänkt att gå i svensk inrikestrafik.

Vad är det då som gör de här båda satsningarna så spännande? En intressant parallell är teknikutvecklingen inom bilbranschen. 2008 lanserade Tesla sin sportbil Roadster, för att i nästa steg följa upp med familjebilen Model S.  2017 meddelade företaget att de inom några år också ska lansera en lastbil. Den 8 januari i år passerade Tesla det sammanlagda värdet av Ford och GM på New York-börsen.

Nu är frågan; kommer samma sak att hända inom flygindustrin? Kommer ny småskalig teknik att tas i bruk för att bevisa att den fungerar för att sedan skalas upp och bli använd i större skala? Kommer ett litet sportflygplan som är ”för litet”, ”för långsamt” och har ”för kort räckvidd” att visa vägen som kommer att leda till elektrifiering av passagerarflyget? Och när då? Det är svårt att säga, men teknikutveckling har ofta en tendens att gå väldigt snabbt när den väl har tagit fart. 

Vi på flygresor.se är mycket intressarede av att följa den här utvecklingen och ser fram emot en flygindustri som i framtiden är fossilfri. Kommer Pure Flight eller Heart Areospace att bli ett av de företag som passerar Boeing och Airbus i börsvärde? Vi kommer att hålla ögonen öppna och följa utvecklingen.

Priset för bränslet: 54 kronor

För er som undrar så kostade flygningen mellan Sveg och Røros 54 kr i ”bränsle” och CO2-utsläppet var 0 kg. Samtidigt flög Pure Flight samma sträcka med ett likadant plan med förbränningsmotor. För den turen betalade de 240 kr för bränslet. 77,5% besparing för elflyget. Här ovan kan du följa flygningen på Youtube.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.


Så pressar Flygresor.se branschen att bli mer klimatsmart

Redan för fem år sedan började vi på Flygresor.se fundera på hur vi skulle kunna arbeta mer klimatsmart. Frågan: hur ska våra besökare kunna se hur stora utsläpp deras resor skapar? Utmaningen: att räkna ut hur mycket kompensation som verkligen krävs.

Varje år anordnar eleverna på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, arbetsmarknadsdagarna Armada. Det är ett bra tillfälle för företag att träffa studenter och erbjuda jobb, praktikplatser och möjligheten att genomföra examensarbeten. Vi på Flygresor deltar varje år, framför allt för att hitta nya begåvade medarbetare. Men det här året såg vår mission litet annorlunda ut: vi ville låta några studenter räkna på utsläppen.

Fick berätta om sitt arbete i TV4

På Flygresor.se har och hade vi mängder med bra data att utgå ifrån och två studenter, Joel och Andreas, sa direkt att de var intresserade. I januari 2016 drog de igång sitt arbete och till sommaren var de färdiga. Sedan dess kan du som besöker oss sortera flygresorna efter mängden CO2 som släpps ut (egentligen CO2-ekvivalenter). Joel och Andreas hamnade senare den sommaren i TV4:s morgonsoffa och fick förklara hur det hela går till.

Några av de slutsatser vi kunde göra

Få mellanlandningar, moderna flygplan och många passagerare per plan ger en mindre klimatpåverkan per flygning. Därför kommer flygbolag med modernare flotta och flygplan som tillåter fler platser i planet, att bidra med ett lägre utsläpp. Men även direktresor med bolag med äldre flygplan kan skapa mindre utsläpp genom att flygplanen är konfigurerade för fler passagerare, eller för att de just flyger direkt. En mellanlandning släpper exempelvis alltid ut mycket mer så det ska du försöka undvika. 

Så vad vill vi då ha sagt med det här? 

På Flygresor.se hoppas vi att fler vill bidra med data och vidare forskning inom ämnet i framtiden. Allt för att kunna göra den modell vi nu presenterar så bra som möjligt för att du som söker efter en flygresa ska kunna ta med även klimatpåverkan vid ditt val av resa. 

Läs mer:

Här kan du ladda ned och läsa deras examensarbete och här kan du titta på en film som förklarar lite mer på djupet. Några år senare omarbetade de rapporten, tillsammans med sin handledare Markus, och den versionen publicerades som en vetenskaplig artikel i den välrenommerade tidskriften Sustainable Environment Research. Du kan läsa artikeln här.


De här parametrarna finns med i beräkningen

 • Bränsleförbrukning vid start och taxning, vid stigning, flygning vid marschhöjd och vid inflygning.
 • Tillryggalagd distans (en approximation av den verkliga flygdistansen, inte bara fågelvägen
 • Om planet har så kallade sharklets eller winglets på vingspetsarna
 • Hänsyn till ökat bidrag till molnbildning vid flygning på hög höjd, den så kallade höghöjdseffekten
 • Platskonfiguration av det aktuella flygbolagets flygplantyp för den aktuella rutten
 • Beläggningsgrad hos det aktuella flygbolaget
 • Koldioxidkonverteringsfaktor för att beräkna CO2-mängd per kg flygbränsle
 • Sedan 2020 tar vi hänsyn till minskning i utläpp som uppstår om flygbolaget blandar i biobränsle. Desstutom visar vi både det faktiska utsläppet och det nettousläpp som kvarstår efter att flygbolaget klimatkompenserat för hela eller delar av utsläppet.

Påverkan av datakvalitet

Det är vanligt vid inhämtande av data att flygbolag, resebyrå eller annan aktör inte tillhandahåller tillräckligt hög kvalitet på indatat. Därför används approximationer baserade på respektive rutt och flygbolag som stöd i dessa fall. I takt med att respektive aktörer blir bättre på att tillhandahålla förstahandsdata i realtid ökar även kvaliteten på beräkningarna.

Efter analyser av stora datamängder kring faktiska flygrutter, flygplanstyper och konfigurationer använda på respektive rutt, finns för varje aktuell rutt, flygbolag och flygplansmodell approximerade värden att falla tillbaka på om datat kring en användare aktuella sökning vid sök-ögonblicket har kvalitetsbrister.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.


Så vill regeringen belöna klimatsmarta flyg

Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna vill att klimatpåverkan från flyget ska minska – bland annat med olika start- och landningsavgifter beroende på flygets miljöprestanda. Därför har Transportstyrelsen fått i uppdrag att utreda om och hur avgifterna kan varieras mer än vad som görs idag.

– Vi vill minska flygets klimatpåverkan. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och då vill vi pröva möjligheten att ha ytterligare differentiering av start- och landningsavgifterna, utifrån miljöprestanda och inte minst användning av biobränsle, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Landvetter och Arlanda berörs

Redan idag tillämpas differentierade miljöstyrande start- och landningsavgifter på flygplatser med fler än fem miljoner årspassagerare, dvs på Landvetter i Göteborg och Arlanda i Stockholm. En högre miljöprestanda lönar sig med andra ord för flygbolagen. Samtidigt vill regeringen att skillnaden ska bli ännu större.

”I utredningen ska Transportstyrelsen analysera möjligheterna till en högre differentiering av start- och landningsavgifter mellan olika flighter och olika flygplanstyper utifrån deras miljöprestanda, inklusive klimatpåverkan och användning av biojetbränsle”, står att läsa i uppdraget.

Möjligt minska bränsleförbrukningen?

Vid sidan av större skillnader i avgifter vill regeringen också se om fler flygplatser kan omfattas av de miljöstyrande reglerna, nivåerna vilar i dagsläget på ett regelverk från EU. Transportstyrelsen ska även analysera hur man med hjälp av avgifterna kan stimulera alternativa sätt för in- och utflygningar som kan minska bränsleförbrukningen. Eneroth hoppas att uppdraget ska leda till en tydligare miljöstyrning.

Här kan du läsa regeringens uppdrag.

Så här jobbar vi på Flygresor.se med hållbarhet

Förutom att erbjuda klimatkompensation på sajten, försöker vi som jobbar Flygresor.se också dra vårt eget lilla strå till stacken för att agera så hållbart som möjligt. Här är några av de saker vi gör för att vårt eget klimatavtryck ska bli så litet som möjligt.

 1. Vi har säkerställt att Bahnhof, vår leverantör av hosting av Flygresor.se köper fossilfri el.
 2. Bahnhof är också vår leverantör av internet. Fossilfritt, alltså.
 3. Inga av våra medarbetare åker bil till jobbet – vi cyklar, går eller åker med kollektivtrafiken. 
 4. På vårt kontor i centrala Stockholm har vi fossilfri el.
 5. När vi flyger i jobbet använder vi vår egen funktion för att klimatkompensera för resorna.
 6. Under 2016 utvecklade Flygresor.se, tillsammans med KTH, en beräkningsmodell för CO2-utsläpp. Den finns publicerad som vetenskaplig artikel och finns här att läsa i sin helhet. 
 7. I januari 2020, inleddes ett nytt  projekt med fyra examensarbetare från KTH. Resultatet av detta arbete blev två Master-uppsatser som du kan hitta här och här.
 8. Flygresor.se avser att sponsra ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom svensk flygindustri med syfte att långsiktigt ta fram teknologi för fossilfritt flyg. Under 2020 letar Flygresor.se efter ett sådant projekt.

Och på vår sajt erbjuder vi dig som är vår kund det här:

 1. Sortering av resor efter CO2-utsläpp för att visa skillnader mellan olika flighter och flygbolag och beräkna utsläppen.
 2. Vid CO2-sorteringen finns också möjligheten att när du har köpt din resa, i efterhand, klimatkompensera via vår externa partner Go Climate Neutral.
 3. Du kan filtrera din sökning så att den enbart visar resor där klimatkompensation redan är gjord av flygbolaget eller kan köpas till av dig vid din bokning. 
 4. Klimatkompensation enkelt – med bara ett klick, dessutom klart och tydligt visat på startsidan och på resultatsidan.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.

Vad betyder egentligen klimatkompensation?

Klimatneutral, klimatsmart, klimatkompensation, klimatpositiv… I en värld där alla vill vara klimatsmarta kan det vara svårt att hålla isär begreppen. Vi reder ut vad klimatkompensation egentligen betyder och vad som händer när du trycker på knappen för att dra ditt strå till klimatstacken. 

Det är ingen hemlighet att när vi flyger över Atlanten så påverkar det klimatet. Betyder det här då att vi alla borde sluta flyga helt och hållet? Oavsett svaret på den frågan så är det nog en omöjlighet. Att vilja upptäcka världen finns i människans natur och det är många som har familj och vänner på alltför långa avstånd för att något annat än flyget ska vara ett alternativ. I vårt avlånga land finns behövs också flyget till transport av mer kritiska produkter som mat, läkemedel och post. I de fallen borde klimatkompensation inte heller vara ett alternativ utan en självklarhet. 

Vad händer när jag klimatkompenserar? 

Klimatkompensation betyder enkelt att en industri minskar sitt klimatavtryck genom att investera pengar i projekt som minskar andra industriers klimatavtryck.  Det kan till exempel vara investeringar i projekt som syftar till att minska behovet av fossila bränslen. Projekten är additiva, det vill säga de hade inte blivit av om du inte hade klimatkompenserat.

Det finns mycket du kan göra för att ta bättre hand om klimatet, allt ifrån små saker som att tänka på din konsumtion, hur du tar dig till jobbet som större saker som hur du värmer upp ditt hus. Att klimatkompensera din flygresa är en sak till att sätta på listan. Det finns en hel del myter kring klimatkompensation och här reder vi ut några utav dem.

Så här går det till när du klimatkompenserar din flygresa:

 • När du klickar på klimatkompensation när du söker efter din flygresa så hittar du enkelt resor där klimatkompensation ingår. 
 • Sökresultaten filtreras efter de resebyråer som har avtal med företaget ”Go climate neutral”, som är experter på klimatkompensationsprojekt. 
 • Ibland är det flygbolaget som står för kostnaden och ibland är det du som resenär som betalar lite extra för klimatkompensera för din flygresa.
 • Pengarna går till utsläppsrätter i klimatkompensationsprojekt som sänker utsläppen i andra delar av världen och av andra aktiviteter än din flygresa. 
 • Go climate neutral köper bara utsläppsrätter i projekt som uppfyller krav enligt Gold standard. Det betyder att samtliga projekt redan har skapat den klimatnytta som de utlovat och de utsläppskrediter som GoClimate köper makuleras så att den CO2-mängd de representerar verkligen försvinner ur atmosfären. De säkerställer också att inte hade blivit av och därmed inte skapat klimatnyttan, om inte pengar från klimatkompensationen tillförts.

I framtiden tror och hoppas vi på att alla flygresor är fossilfria, till dess är det inte svårt att dra ditt strå till stacken för att få ned de globala utsläppen.

Vad betyder begreppen?

Klimatneutral, innebär att du, ditt företag och era produkter inte gör någon påverkan på klimatet överhuvudtaget och inte släpper ut några växthusgaser. 

Klimatsmart, handlar om att göra bra val i vardagen. Äta mer vegetariskt eller köra elbil till exempel. 

Klimatpositiv, det första steget till att bli klimatpositiv är att först bli klimatneutral. Om du sedan lyckas kompensera inte bara för dina egna utsläpp utan också för ytterligare minst 10 procent.

Klimatkompensation, det vet du förstås redan allt om när du läst så här långt i artikeln!

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.


Så här enkelt är det att klimatkompensera med ett klick

Sedan i maj 2019 har det varit möjligt för dig som söker efter en resa på Flygresor.se att lägga till klimatkompensation. Du kan också välja att enbart visa resor med klimatkompensation. Så här enkelt är det.

På Flygresor.se tycker vi att klimatkompensation är viktigt. Vi vill också att det ska vara superenkelt att klimatkompensera för dig som söker efter en resa hos oss. 

Sedan 2019 har vi därför, i vår funktion för ”Komplettpris”, gjort det möjligt att enkelt hitta resor där klimatkompensation ingår i priset. Då kan du redan innan du påbörjar en sökning klicka i alternativet Inkl. klimatkompensation – du hittar det i sökfältet på startsidan. 

Flygbolaget eller du själv som klimatkompenserar

När kryssrutan är iklickad visas enbart resor från de bolag som erbjuder denna möjlighet. Klimatkompensationen kan göras på flera olika sätt. Antingen är det flygbolagen själva som kompenserar för hela eller delar av sina utsläpp, eller så kan det vara du som konsument som betalar en liten extra peng till klimatkompensationsprojekt som sänker utsläppen i andra delar av världen och genom andra aktiviteter än just ditt flyg. Du kan också välja att göra en första sökning utan klimatkompensation för att i nästa steg klicka i kryssrutan intill ditt sökresultat. 

Priset baseras på resans utsläppsmängd

Vi på flygresor.se säljer inga flygresor själva utan det gör de resebyråer som är kopplade till vår tjänst. När du kryssar i rutan ”Inkl. klimatkompensation” filtreras därför de resebyråer fram som erbjuder detta. Priset på kompensationen räknas ut baserat på den utsläppsmängd som vår algoritm räknat fram. Resebyråerna har i sin tur avtal med en samarbetspartner som är expert på just klimatkompensationsprojekt – Go Climate. GoClimate köper utsläppskrediter enbart i projekt som uppfyller krav enligt Gold Standard. Det betyder att samtliga projekt redan har skapat den klimatnytta som de utlovat och de utsläppskrediter som Go Climate köper makuleras så att den CO2-mängd de representerar verkligen försvinner ur atmosfären.

Lägre pris för flygbolag som själva kompenserar

Vad kostar det då att klimatkompensera? Inte så mycket per resa, faktiskt. Priset beror på hur stort utsläpp flygningen skapar. Flygbolag som har modern teknik och själva klimatkompenserar, får lägre utsläppsvärden hos oss och därmed blir priset på deras resor lägre än konkurrenternas. Om du väljer att filtrera på priser inklusive klimatkompensation kommer alltså både resebyråer som erbjuder detta och flygbolag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor att gynnas, på bekostnad av andra som inte gör ett lika bra jobb.

Så tycker vi att det ska fungera. Det är flygresor.se:s sätt att bidra till att marknadens aktörer arbetar mer och mer med hållbarhetsfrågor. 
Klimatkompensation med ett klick, helt enkelt.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.


Fem myter om klimatkompensation

Klimatkompensera eller inte – det är frågan. Innan du klickar i klimatkompensation när du bokar din flygresa ska du såklart ha alla fakta om hur det funkar. Och koll på de myter som far omkring därute.

Sedan klimatkompensation blev ett fenomen och framför allt populärt bland företag, har det granskats flertalet gånger av medier. Precis som det ska göras. Trots det finns det fortfarande myter om klimatkompensation. Här reder vi ut några av dem.

Myt 1: Företag köper sig fria

Sanning: de undersökningar som har gjorts visar att de företag som använder sig av klimatkompensation oftast är klimatsmarta även på andra sätt. Här kan du läsa mer om hur de som jobbar på flygresor.se tar klimatsmarta beslut varje dag. Andra stora företag ser också klimatkompensation som en del i sin klimatstrategi.

Myt 2: Klimatkompensation är inte tillräckligt för att rädda klimatet

Sanning: att rädda klimatet är ett stort arbete där allt spelar roll. Klimatkompensation är heller inte tänkt att vara det enda som räddar klimatet, utan helt enkelt en del av ett mycket större arbete.

Myt 3: Pengarna kommer inte fram till projekten

Sanning: pengarna kommer fram, i alla fall om företaget är seriöst. Innan du trycker på knappen för att klimatkompensera – läs på om vart pengarna tar vägen. På Flygresor.se betalar du för klimatkompensation genom företaget Go Climate som enbart köper utsläppsrätter som uppfyller krav enligt Gold standard, läs mer om det här. 

Myt 4: Klimatkompensation är den nya tidens kolonialism

Sanning: det är helt sant att en stor andel av pengarna går in i projekt i utvecklingsländer. Ett annat sätt att se på det är att vi tar vårt moraliska ansvar eftersom en stor del av det som produceras i de här länderna, är varor och produkter som används i västvärlden. Det är också billigare att investera i projekt i utvecklingsländer eftersom man får mer klimatnytta för pengarna.

Myt 5: Klimatkompensation borde gå till projekt på hemmaplan

Sanning: klimatet angår oss alla och vi måste investera både i att göra industriländernas såväl som utvecklingsländernas utsläpp mindre. Investerar vi bara i projekt på hemmaplan finns det en risk att energistrukturerna i utvecklingsländerna glöms bort och då tar klimatet alltför stor skada. Klimatkompensation måste ske globalt!

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.


Fakta om flygets klimatpåverkan – och så här beräknas utsläppen

Svenskars flygresor beräknas årligen bidra till 10 miljoner ton CO2. Vägtrafiken i Sverige står å andra sidan för 16,6 miljoner ton per år. 
Som en jämförelse genererar ett företag som Amazon 51 miljoner ton CO2 varje år.

Enligt data från 2018 står svenskars flygande för 9,1 procent av de växthusgaser som svenskar genererar under ett år (Luftfart 2018). Det motsvarar ungefär 60 procent av vad vägtrafiken i Sverige släpper ut.

Läs mer: Här hittar du fakta och källor om flygets utsläpp

Idag klimatkompenseras en bråkdel av flygresorna, av resenärerna själva eller av flygbolagen. Om alla flygresor i Sverige klimatkompenserades skulle det motsvara utsläppen från 7,7 medelstora indiska kolkraftverk. Och om alla flygresor som svenskar gör kompenseras fullt ut, skulle det motsvarar den mängd koldioxid som binds av 15,3 miljoner träd.

Men hur beräknar man då flygets växthuseffekt? Här kan du läsa den vetenskapliga artikel som beskriver uträkningsmetoden. De parametrar som finns med är:

 • Bränsleförbrukning vid start och taxning, stigning, flygning vid marschöjd och vid inflygning.
 • Tillryggalagd distans (en approximation av den verkliga flygdistansen, inte bara fågelvägen).
 • Om planet har så kallade sharklets eller winglets på vingspetsarna.
 • Hänsyn till ökat bidrag till molnbildning vid flygning på hög höjd.
 • Platskonfiguration av det aktuella flygbolagets flygplanstyp för den aktuella rutten.
 • Beläggningsgrad hos det aktuella flygbolaget.
 • Koldioxidkonverteringsfaktor för att beräkna CO2-mängd per kg flygbränsle
 • Sedan 2020 tar vi också hänsyn till den minskning av utsläpp som sker genom att vissa flygbolag blandar i biobränsle i sin bränsleblandning

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.