Så vill regeringen belöna klimatsmarta flyg

Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna vill att klimatpåverkan från flyget ska minska – bland annat med olika start- och landningsavgifter beroende på flygets miljöprestanda. Därför har Transportstyrelsen fått i uppdrag att utreda om och hur avgifterna kan varieras mer än vad som görs idag.

– Vi vill minska flygets klimatpåverkan. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och då vill vi pröva möjligheten att ha ytterligare differentiering av start- och landningsavgifterna, utifrån miljöprestanda och inte minst användning av biobränsle, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Landvetter och Arlanda berörs

Redan idag tillämpas differentierade miljöstyrande start- och landningsavgifter på flygplatser med fler än fem miljoner årspassagerare, dvs på Landvetter i Göteborg och Arlanda i Stockholm. En högre miljöprestanda lönar sig med andra ord för flygbolagen. Samtidigt vill regeringen att skillnaden ska bli ännu större.

”I utredningen ska Transportstyrelsen analysera möjligheterna till en högre differentiering av start- och landningsavgifter mellan olika flighter och olika flygplanstyper utifrån deras miljöprestanda, inklusive klimatpåverkan och användning av biojetbränsle”, står att läsa i uppdraget.

Möjligt minska bränsleförbrukningen?

Vid sidan av större skillnader i avgifter vill regeringen också se om fler flygplatser kan omfattas av de miljöstyrande reglerna, nivåerna vilar i dagsläget på ett regelverk från EU. Transportstyrelsen ska även analysera hur man med hjälp av avgifterna kan stimulera alternativa sätt för in- och utflygningar som kan minska bränsleförbrukningen. Eneroth hoppas att uppdraget ska leda till en tydligare miljöstyrning.

Här kan du läsa regeringens uppdrag.