Fakta om flygtrafikens utsläpp

Flyget får mycket stryk i den rådande klimatdebatten – men hur ser det egentligen ut? Här hittar du rena fakta om hur utsläppen i Sverige och världen egentligen ser ut.

FAKTA:KÄLLA:
Så stor andel av utsläppen
av växthusgaser står flyget
för i hela världen
4-5%IPCC, inkl höghöjdseffekt
Så stor andel av svenskars
totala utsläpp orsakas av flygande
9,1%Luftfart 2018
Så mycket växthusgaser släpper
svenskt flygande ut på ett år
10.000.000
ton
Luftfart 2018 , inkl höghöjdseffekt
Så mycket utsläpp orsakar de som bokar via flygresor.se ut varje år2.206.000
ton
Flygresor.se och Etraveli Group statistik
Så mycket släpper varje bokning via flyresor.se ut2,7
ton
Data från climatelog från 5 feb till 12 feb Flygresor.se
Så mycket utsläpp orsakar varje resenär som bokar via flyresor.se ut per resa1,6
ton
Flygresor.se och Etraveli Group statistik
Så mycket utsläpp orsakar svenskar (i hela världen)110.000.000
ton
Klimatinfo för alla, Larsson 2018, Fores
Så mycket släpper inrikes vägtrafik ut16.575.333
ton
Klimatinfo för alla, Larsson 2018, gäller för år 2016 med ”nästan en tredjedel utgörs av transportsektorn”
Så mycket släpper flyget ut i förhållande till vägtrafiken60%
Så mycket släpper resor som bokas genom flygresor.se ut i förhållande till biltrafiken13%
Så många bilar motsvarar det totala utsläppen av svenskt flygande4.878.049
st
Naturvårdsverket och SCB
Så många bilar motsvarar det totala utsläppen av resor bokade via flygresor.se1.076.098
st
Naturvårdsverket och SCB
Så många träd behövs för att binda CO2 som släpps ut av svenskt flygande15.384.615
st
SCA, SLU
Så många träd behövs för att binda CO2 som släpps ut av resor bokade via flygresor.se3.393.846
st
SCA, SLU
Så många indiska kolkraftverk motsvarar utsläppen från svenskars flygande7,7 stIEA, endcoal.org, epa.gov
Så många indiska kolkraftverk motsvarar utsläppen från resor bokade via flygresor.se1,7 stIEA, endcoal.org, epa.gov
Så här mycket kostar det att klimatkompensera 100% av utsläppet som orsakas av en resa för en person Stockholm – Barcelona t.o.r23 krFlygresor.se
Så här mycket kostar reducera 100% av utsläppet som orsakas av en resa för en person Stockholm – Madrid t.o.r med genom att köpa biobränsle7.897 krFly Green Funds pris per utsläpp med Flygresors beräknade kompensationsmängd

Här är några av de projekt som du som klimatkompenserar är med och stöttar

För all klimatkompensation på Flygresor.se, samarbetar vi med GoClimate.  GoClimate grundades 2017 med ett enda mål – att göra det enklare att leva ett klimatneutralt liv. Precis som vi på Flygresor.se vill göra det superenkelt att klimatkompensera sin flygresa.

GoClimate stöttar endast projekt som är Gold Standard-certifierade. Då säkerställs att bidraget gör största möjliga skillnad för klimatet. Gold Standard, i sin tur, grundades 2003 av bland annat Världsnaturfonden, för att säkerställa att projekt som minskar koldioxidutsläpp innehåller de högsta nivåerna av miljöintegritet och också bidrar till en hållbar utveckling. Med antagandet av Paris-avtalet och målen för hållbar utveckling lanserades Gold Standard, en standard för bästa praxis för hållbar klimatutveckling.

För att hejda klimatförändringarna behöver så många som möjligt – nu direkt – bli klimatneutrala (eller ännu bättre – klimatpositiva). Det bästa tillvägagångssättet är att minska våra egna fotavtryck så mycket det bara går samtidigt som vi klimatkompenserar för resterande. Samtidigt är det viktigt viktigt att pengarna hamnar rätt och dessutom att projekten är så kallade additiva projekt – utan klimatkompensationen hade projekten inte blivit av.

Här är exempel på några av de Gold Standard-certifierade projekten hos GoClimate.

Sidrap Wind Energy Project, Indonsesien

25 000 ton CO2-ekvivalenter i ett Gold Standard-certifierat projekt.
Sidrap Wind Energy Project är Indonesiens första vindpark. Med 30 vindkraftverk som når en total kapacitet på 75 MW är det också den största vindkraftparken i hela Sydostasien. Genom detta projekt stöttas Indonesien och ön Sulawesi i att stimulera både elnätets utveckling, men också landets politik i en klimatpositiv riktning.

Svilosa Biomass Project, Bulgarien

50,000 ton CO2-ekvivalenter i ett Gold Standard-certifierat projekt.
Ett biomassaprojekt kopplat till Svilosa massabruk i Bulgarien, där verksamheten har förbättrats för att använda avfallet till biobränslen. Genom detta projekt förbränns biomassresterna från massaproduktionen (främst bark) i en speciellt utformad biomasspanna för att generera termisk energi i form av vattenånga. Därmed undviker fabriken att köpa energi från ett närliggande kolkraftverk, vilket de gjorde tidigare. Kapaciteten för biomasspannan är 19.732 MW (termisk).

Santa Marta Landfill Gas Capture for Electricity Generation Project , Chile

50,000 ton CO2-ekvivalenter i ett Gold Standard-certifierat projekt.
Projekten omfattar insamling och utnyttjande av deponigas för produktion av el. Beläget i Santiago-regionen i Chile, minskar projektet utsläpp av växthusgaser genom att fånga upp, bränna och därigenom generera elektricitet från metangas (LFG) som produceras vid deponin. Metan är en kraftfull växthusgas som är 28-36 mer potent än CO2.

Ännu fler projekt kan du läsa om här.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.

Så pressar Flygresor.se branschen att bli mer klimatsmart

Redan för fem år sedan började vi på Flygresor.se fundera på hur vi skulle kunna arbeta mer klimatsmart. Frågan: hur ska våra besökare kunna se hur stora utsläpp deras resor skapar? Utmaningen: att räkna ut hur mycket kompensation som verkligen krävs.

Varje år anordnar eleverna på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, arbetsmarknadsdagarna Armada. Det är ett bra tillfälle för företag att träffa studenter och erbjuda jobb, praktikplatser och möjligheten att genomföra examensarbeten. Vi på Flygresor deltar varje år, framför allt för att hitta nya begåvade medarbetare. Men det här året såg vår mission litet annorlunda ut: vi ville låta några studenter räkna på utsläppen.

Fick berätta om sitt arbete i TV4

På Flygresor.se har och hade vi mängder med bra data att utgå ifrån och två studenter, Joel och Andreas, sa direkt att de var intresserade. I januari 2016 drog de igång sitt arbete och till sommaren var de färdiga. Sedan dess kan du som besöker oss sortera flygresorna efter mängden CO2 som släpps ut (egentligen CO2-ekvivalenter). Joel och Andreas hamnade senare den sommaren i TV4:s morgonsoffa och fick förklara hur det hela går till.

Några av de slutsatser vi kunde göra

Få mellanlandningar, moderna flygplan och många passagerare per plan ger en mindre klimatpåverkan per flygning. Därför kommer flygbolag med modernare flotta och flygplan som tillåter fler platser i planet, att bidra med ett lägre utsläpp. Men även direktresor med bolag med äldre flygplan kan skapa mindre utsläpp genom att flygplanen är konfigurerade för fler passagerare, eller för att de just flyger direkt. En mellanlandning släpper exempelvis alltid ut mycket mer så det ska du försöka undvika. 

Så vad vill vi då ha sagt med det här? 

På Flygresor.se hoppas vi att fler vill bidra med data och vidare forskning inom ämnet i framtiden. Allt för att kunna göra den modell vi nu presenterar så bra som möjligt för att du som söker efter en flygresa ska kunna ta med även klimatpåverkan vid ditt val av resa. 

Läs mer:

Här kan du ladda ned och läsa deras examensarbete och här kan du titta på en film som förklarar lite mer på djupet. Några år senare omarbetade de rapporten, tillsammans med sin handledare Markus, och den versionen publicerades som en vetenskaplig artikel i den välrenommerade tidskriften Sustainable Environment Research. Du kan läsa artikeln här.


De här parametrarna finns med i beräkningen

 • Bränsleförbrukning vid start och taxning, vid stigning, flygning vid marschhöjd och vid inflygning.
 • Tillryggalagd distans (en approximation av den verkliga flygdistansen, inte bara fågelvägen
 • Om planet har så kallade sharklets eller winglets på vingspetsarna
 • Hänsyn till ökat bidrag till molnbildning vid flygning på hög höjd, den så kallade höghöjdseffekten
 • Platskonfiguration av det aktuella flygbolagets flygplantyp för den aktuella rutten
 • Beläggningsgrad hos det aktuella flygbolaget
 • Koldioxidkonverteringsfaktor för att beräkna CO2-mängd per kg flygbränsle
 • Sedan 2020 tar vi hänsyn till minskning i utläpp som uppstår om flygbolaget blandar i biobränsle. Desstutom visar vi både det faktiska utsläppet och det nettousläpp som kvarstår efter att flygbolaget klimatkompenserat för hela eller delar av utsläppet.

Påverkan av datakvalitet

Det är vanligt vid inhämtande av data att flygbolag, resebyrå eller annan aktör inte tillhandahåller tillräckligt hög kvalitet på indatat. Därför används approximationer baserade på respektive rutt och flygbolag som stöd i dessa fall. I takt med att respektive aktörer blir bättre på att tillhandahålla förstahandsdata i realtid ökar även kvaliteten på beräkningarna.

Efter analyser av stora datamängder kring faktiska flygrutter, flygplanstyper och konfigurationer använda på respektive rutt, finns för varje aktuell rutt, flygbolag och flygplansmodell approximerade värden att falla tillbaka på om datat kring en användare aktuella sökning vid sök-ögonblicket har kvalitetsbrister.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.


Så här jobbar vi på Flygresor.se med hållbarhet

Förutom att erbjuda klimatkompensation på sajten, försöker vi som jobbar Flygresor.se också dra vårt eget lilla strå till stacken för att agera så hållbart som möjligt. Här är några av de saker vi gör för att vårt eget klimatavtryck ska bli så litet som möjligt.

 1. Vi har säkerställt att Bahnhof, vår leverantör av hosting av Flygresor.se köper fossilfri el.
 2. Bahnhof är också vår leverantör av internet. Fossilfritt, alltså.
 3. Inga av våra medarbetare åker bil till jobbet – vi cyklar, går eller åker med kollektivtrafiken. 
 4. På vårt kontor i centrala Stockholm har vi fossilfri el.
 5. När vi flyger i jobbet använder vi vår egen funktion för att klimatkompensera för resorna.
 6. Under 2016 utvecklade Flygresor.se, tillsammans med KTH, en beräkningsmodell för CO2-utsläpp. Den finns publicerad som vetenskaplig artikel och finns här att läsa i sin helhet. 
 7. I januari 2020, inleddes ett nytt  projekt med fyra examensarbetare från KTH. Resultatet av detta arbete blev två Master-uppsatser som du kan hitta här och här.
 8. Flygresor.se avser att sponsra ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom svensk flygindustri med syfte att långsiktigt ta fram teknologi för fossilfritt flyg. Under 2020 letar Flygresor.se efter ett sådant projekt.

Och på vår sajt erbjuder vi dig som är vår kund det här:

 1. Sortering av resor efter CO2-utsläpp för att visa skillnader mellan olika flighter och flygbolag och beräkna utsläppen.
 2. Vid CO2-sorteringen finns också möjligheten att när du har köpt din resa, i efterhand, klimatkompensera via vår externa partner Go Climate Neutral.
 3. Du kan filtrera din sökning så att den enbart visar resor där klimatkompensation redan är gjord av flygbolaget eller kan köpas till av dig vid din bokning. 
 4. Klimatkompensation enkelt – med bara ett klick, dessutom klart och tydligt visat på startsidan och på resultatsidan.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.

Så här enkelt är det att klimatkompensera med ett klick

Sedan i maj 2019 har det varit möjligt för dig som söker efter en resa på Flygresor.se att lägga till klimatkompensation. Du kan också välja att enbart visa resor med klimatkompensation. Så här enkelt är det.

På Flygresor.se tycker vi att klimatkompensation är viktigt. Vi vill också att det ska vara superenkelt att klimatkompensera för dig som söker efter en resa hos oss. 

Sedan 2019 har vi därför, i vår funktion för ”Komplettpris”, gjort det möjligt att enkelt hitta resor där klimatkompensation ingår i priset. Då kan du redan innan du påbörjar en sökning klicka i alternativet Inkl. klimatkompensation – du hittar det i sökfältet på startsidan. 

Flygbolaget eller du själv som klimatkompenserar

När kryssrutan är iklickad visas enbart resor från de bolag som erbjuder denna möjlighet. Klimatkompensationen kan göras på flera olika sätt. Antingen är det flygbolagen själva som kompenserar för hela eller delar av sina utsläpp, eller så kan det vara du som konsument som betalar en liten extra peng till klimatkompensationsprojekt som sänker utsläppen i andra delar av världen och genom andra aktiviteter än just ditt flyg. Du kan också välja att göra en första sökning utan klimatkompensation för att i nästa steg klicka i kryssrutan intill ditt sökresultat. 

Priset baseras på resans utsläppsmängd

Vi på flygresor.se säljer inga flygresor själva utan det gör de resebyråer som är kopplade till vår tjänst. När du kryssar i rutan ”Inkl. klimatkompensation” filtreras därför de resebyråer fram som erbjuder detta. Priset på kompensationen räknas ut baserat på den utsläppsmängd som vår algoritm räknat fram. Resebyråerna har i sin tur avtal med en samarbetspartner som är expert på just klimatkompensationsprojekt – Go Climate. GoClimate köper utsläppskrediter enbart i projekt som uppfyller krav enligt Gold Standard. Det betyder att samtliga projekt redan har skapat den klimatnytta som de utlovat och de utsläppskrediter som Go Climate köper makuleras så att den CO2-mängd de representerar verkligen försvinner ur atmosfären.

Lägre pris för flygbolag som själva kompenserar

Vad kostar det då att klimatkompensera? Inte så mycket per resa, faktiskt. Priset beror på hur stort utsläpp flygningen skapar. Flygbolag som har modern teknik och själva klimatkompenserar, får lägre utsläppsvärden hos oss och därmed blir priset på deras resor lägre än konkurrenternas. Om du väljer att filtrera på priser inklusive klimatkompensation kommer alltså både resebyråer som erbjuder detta och flygbolag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor att gynnas, på bekostnad av andra som inte gör ett lika bra jobb.

Så tycker vi att det ska fungera. Det är flygresor.se:s sätt att bidra till att marknadens aktörer arbetar mer och mer med hållbarhetsfrågor. 
Klimatkompensation med ett klick, helt enkelt.

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.


Därför är det bra att klimatkompensera

När du flyger genereras utsläpp, men genom att klimatkompensera resan köper man en utsläppsminskning någon annanstans som motsvarar vad flygresan genererar.
Att klimatkompensera innebär att man skänker pengar till projekt som ska minska koldioxidutsläppen.

Många projekt inom klimatkompensation är organiserade av FN och följer standardiserade mät- och verifieringsmetoder. Men parallellt med FN-marknaden har det också vuxit fram en frivillig marknad för klimatkompensation som bygger på samma logik. Ett sådant företag är exempelvis Go Climate som är den aktör som Flygresor.se samarbetar med.

En procent väljer att klimatkompensera

I dagsläget är det cirka en procent av Flygresor.ses användare som väljer att köpa tjänsten för klimatkompensation. Om det istället var 100 procent som utnyttjade möjligheten, skulle det motsvara en sänkning av två procent av den totala mängden växthusgaser som svenskar orsakar i Sverige och i världen.

–  Första reaktionen hos de som klimatkompenserar för första gången brukar vara hur billigt det är och om det verkligen kan stämma. Men priset på ton sätts på en internationell marknad och vi vet att varje krona gör skillnad. Vi jobbar varje dag med att se till att de här pengarna går till de projekt som skapar bäst nytta för klimatet och vår framtid, säger Kalle Nilvér, grundare och VD på Go Climate.

Stor påverkan om alla väljer att kompensera

Ett direktflyg, tur och retur mellan Stockholm och Barcelona, genererar ungefär 565 kg koldioxid och kostar 23 kr att kompensera. En flygresa med ett byte genererar i sin tur en extra start vilket innebär ett större utsläpp av CO2 – resan med byte kostar därför mer att kompensera. Enligt den beräkningsalgoritm som Flygresor.se har tagit fram tillsammans med studenter från KTH, och som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sustainable Environment Research, kan en mellanlandning innebära en ökning på upp till 47 procent i koldioxidutsläpp.

–   Klimatkompensation är en del av lösningen, och det bästa sättet vi idag har, för att balansera flygets klimat-påverkan. I förhållande till resans totalpris innebär klimatkompensationen bara någon procents tillägg, men om alla väljer att göra det får det en stor påverkan, säger Mattias Nyman, VD på Flygresor.se.

Varför är klimatkompensation positivt?

Go Climate köper utsläppskrediter enbart i projekt som uppfyller krav enligt Gold Standard. Det betyder att samtliga projekt redan har skapat den klimatnytta som de utlovat och de utsläppskrediter som Go Climate köper makuleras så att den CO2-mängd de representerar verkligen försvinner ur atmosfären.

Finns det risker med klimatkompensation?

Det är viktigt att komma ihåg att klimatkompensation är en lösning på problemet, men inte hela. Dessutom får klimatkompensationen inte gå till projekt som hade utförts ändå utan de ska vara så kallade additiva projekt, vilket innebär att projekten inte hade blivit av och därmed inte skapat klimatnyttan, om inte pengar från klimatkompensationen tillförts. Alla projekt hos Go Climate är additiva.

Ska jag klimatkompensera min resa?

Om vi är många tillsammans som klimatkompenserar så kan vi göra stor skillnad. Om alla flygresor från Sverige klimatkompenseras skulle det motsvara utsläppen från åtta medelstora indiska kolkraftverk. Och om alla flygresor som svenskar gör kompenserades fullt ut skulle det motsvara den mängd koldioxid som binds av 15,3 miljoner träd.

Det har kommit en hel del kritik mot klimatkompensation, att det är ett enkelt sätt att köpa sig fri från ansvar. Stefan Henningsson på Världsnaturfonden, WWF, säger i en intervju med tidningen Råd&Rön att det viktigaste är att dra ner på utsläppen:

– En del utsläpp sker ändå och att kompensera för dem är ett steg för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det är också ett sätt att kompensera dem som drabbas värst av klimatförändringarna – fattiga människor och sårbara ekosystem. Vi kommer att behöva hjälpa dem och det gör vi inte bara genom att dra ner på de egna utsläppen.

Också Stefan Henningsson menar är det viktigt med certifiering som garanterar att insatserna skett på ett bra sätt. Ett exempel är Gold Standard-certifieringen som initierades av 80 miljöorganisationer, varav en av dem var WWF. 

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.


Flygresor.se lanserar klimatkompenserade resor med ett klick

Flygresor.se lanserar möjligheten att söka och boka resor inklusive klimatkompensation – med ett klick. Om alla svenskar kompenserade sina flygresor under ett år beräknas det motsvara utsläppen från all årlig biltrafik i Stockholms och Uppsala län – 4,8 miljoner bilar.

Att kompensera för de växthusgasutsläpp man som vanlig flygresenär genererar är något som hittills varit komplicerat och som få resenärer väljer att göra. Men när klimatpåverkan blir en allt större beslutsfaktor i valet av resor, ger Flygresor.se, tillsammans med Go Climate och ett flertal resebyråer, resenärer möjligheten att enkelt klimatkompensera resan direkt – med bara ett klick direkt vid bokning.

– Sedan 2016 har vi beräknat och redovisat varje flygresas klimatpåverkan i form av CO2-utsläpp på sajten. Klimatkompensation är nästa naturliga steg för att hjälpa resenärer att ta det ansvar som många vill göra när de väljer att flyga, men hittills inte har kunnat, säger Mattias Nyman, vd på Flygresor.se

Mellanlandning genererar mer utsläpp

Ett direktflyg tur och retur mellan Stockholm och Barcelona genererar ungefär 565 kg koldioxid och kostar 23 kr att kompensera. Men om man bokar en flygresa med ett extra byte, det vill säga en extra start, genereras mer CO2 vilket innebär att resan kostar mer att kompensera. En mellanlandning kan faktiskt innebära en ökning på upp till 47 procent i koldioxidutsläpp enligt den beräkningsalgoritm som Flygresor.se har tagit fram tillsammans med studenter från KTH, och som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sustainable Environment Research.

– Klimatkompensation är en del av lösningen, och det bästa sättet vi idag har, för att balansera flygets klimat-påverkan. I förhållande till resans totalpris innebär klimatkompensationen bara någon procents tillägg, men om alla väljer att klimatkompensera får det en stor påverkan, säger Mattias Nyman.

Finansierar en grön energiomställning

Klimatkompensationen investeras sedan av partnern Go Climate i klimatprojekt med verifierad klimatnytta som uppfyller kraven enligt Gold Standard. Det betyder att samtliga projekt redan har skapat den klimatnytta som de utlovat, och att de utsläppskrediter som Go Climate köper makuleras – då kan den CO2-mängd de representerar inte släppas ut i atmosfären. Utsläppskrediterna bidrar till att finansiera en grön klimat- och energiomställning genom vindkraftparker, solenergiprojekt eller biomassa-fabriker som i sin tur minskar beroendet av fossil energi från exempelvis smutsiga kolkraftverk.

– Den första reaktionen hos den som klimatkompenserar för första gången, brukar vara hur billigt det är och om det verkligen kan stämma. Men priset på ton sätts på en internationell marknad och vi vet att varje krona gör skillnad, säger Kalle Nilvér, grundare och VD på Go Climate och fortsätter:

– Vi jobbar varje dag med se till att de här pengarna går till de projekt som skapar bäst nytta för klimatet och vår framtid.
Läs mer: Om Go Climate och deras projekt

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.


”Vi vill vara en drivkraft som gynnar de mest klimatsmarta flygresorna”

För fem år sedan började Flygresor.se arbeta med klimatfrågor brett – både internt, på den egna sajten och i sponsring av olika forskningsprojekt.
– Vi sitter på värdefulla data som kan räkna ut de verkliga utsläppen. Genom att synliggöra det kan konsumenten väga in det i sina beslut om vilken resa de väljer, säger Mattias Nyman, vd på Flygresor.se.

Mattias Nyman och Flygresor.se vill vara en kommersiell drivkraft som gynnar de flygbolag som gör bra ifrån sig.

– Vi vill räkna så bra det bara går för att verkligen synliggöra att olika flygningar ger olika utsläpp. Då får kunderna korrekt data och kan se hur det verkligen ligger till. De bolag som gör bra ifrån sig ska gynnas så att priserna på deras resor blir mer attraktiva, säger Mattias Nyman, och fortsätter:

– Det ska vara extremt enkelt för den som är konsument att använda den här funktionen – det ska bara behövas ett klick.

Tidigare har det varit oerhört krångligt för konsumenter att klimatkompensera sina resor. Man har fått göra det själv, i efterhand, och det har varit svårt att veta hur mycket klimatkompensation som behövs för en viss resa. Eller vart man ska vända sig. Nu gör Flygresor.se det enkelt – med ett klick kan du klimatkompensera.

Hur vet jag som konsument att min klimatkompensation verkligen gör nytta?

– Konsumentens pengar går till vår samarbetspartner Go Climate som på ett omsorgsfullt sätt väljer projekt att klimatkompensera. Deras ambition är också att få ut så mycket nytta som möjligt ur dina pengar.

Läs mer:  Det här gör Go Climate

På Flygresor.se gör man också mycket internt för att klimatavtrycket ska bli så litet som möjligt – avseende exempelvis den egna sajten och arbetet på kontoret. Dessutom bidrar företaget till att utveckla kunskap och teknik inom ett mer klimatsmart flyg. Till exempel stöttar man projekt inom elflyg liksom forskning på klimatsmarta lösningar.

Varför gör inte branschen mer?

– Det kräver ganska mycket kunskap och arbete som vi har bemödat oss om att fokusera på, det har andra helt enkelt inte gjort.

Läs mer: Allt det här gör Flygresor.se

Så här klimatkompenserar du på Flygresor.se:

På startsidan på flygresor.se kan du klicka i rutan ”Inkl. klimatkompensation” för att se priser på flygningar där klimatkompensationen ingår. Du kan också nå funktionen via filtret ”Komplettpris”.
Den här flygningen släpper ut 779 kg CO2 och flygbolaget har klimatkompenserat för 13%, vilket motsvarar 103 kg, av det totala utsläppet. För att 100% av flygningens utsläpp ska kompenseras, kan du köpa klimatkompensation för 27 kr, motsvarande 87% av utsläppen eller 676 kg.