Det nya coronaviruset – så är läget i Sverige och världen just nu

Spridningen ändras dag för dag, både i Sverige och världen. Därför är det är svårt att hålla sig uppdaterad på det senaste avseende Covid-19, det nya coronaviruset – helt enkelt eftersom informationen ständigt förändras. Här hittar du länkar med den senaste informationen om vad som gäller här hemma och på några olika resmål runtom i världen.

Det nya coronaviruset, eller Covid-19 som det formellt heter, upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Sedan dess har viruset spridits över stora delar av världen, med en acceleration under slutet av februari och början av mars.

Eftersom Covid-19 är smittsamt samtidigt som ett vaccin saknas, har Sverige och många andra länder infört åtgärder och restriktioner för att minska spridningen. Några länder har dessutom stängt sina gränser. Efter att tidigare har avrått från resande till vissa länder, kom UD också den 14 mars med en rekommendation som avråder från alla icke-nödvändiga resor.

Samtidigt finns det vissa resor, exempelvis arbetsresor, som måste genomföras. Här intill har vi samlat länkar till information om läget i Sverige och världen och hur det hela tiden utvecklas.

Sök på Flygresor.se