Covidbeviset

Det digitala vaccinationsbeviset, som i Sverige kallas covidbevis, utvecklas för att underlätta resandet till andra länder inom EU. Covidbeviset är en kostnadsfri e-tjänst där du som ska ut och resa kan få ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19, ett negativt covidtest eller ett bevis på tillfrisknande från covid-19.

Från den 1 juli 2021 ingår ett bevis på vaccination mot covid-19 i e-tjänsten Covidbevis. Det finns tre olika typer av covidbevis som ska underlätta vid resa.

Här kan du läsa mer om covidpasset: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_sv#vad-r-eus-digitala-covidintyg

Här kan du hämta ditt bevis: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

Du kan spara beviset på din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan också skriva ut ditt vaccinationsbevis.

Sök på Flygresor.se