Flygresor.se jämför pris på flygresor till Hong Kong

Med Flygresor.se unika sökfunktion hittar du snabbt och enkelt, billigt flyg till Hong Kong i Kina.
Här finns även fakta, karta, information och tips på hotell i Hong Kong.

Andra städer i Kina

Om Hong Kong

Hongkong är en Särskild administrativ region (SAR) i södra Kina, söder om provinsen Guangdong. Hongkong delas vanligen in i Hongkongön, Kowloon, Nya territorierna och de utanförliggande öarna. Hongkongs administativa centrum ligger på Hongkongöns nordsida, vid Victoriahamnen.

Under andra världskriget var Hongkong ockuperat av japanerna, men efter deras kapitulation 1945 återvände britterna, och Hongkong blev snabbt ett alternativ för kineser som ville flytta från oroligheter före och efter kommunisternas maktövertagande 1949. Många av dessa migranter/flyktingar kom från Shanghai även om den stora majoriten av Hongkongbor har sina rötter i Guangdongprovinsen. Från 1960 till 1980-talet växte Hongkongs ekonomi starkt, stödd på industri, rederinäring, börshandel och internationell handel med Kina via Hongkong. När 1997 närmade sig, slutåret för britternas arrende av Nya territorierna, började Kina och Storbritannien att förhandla om Hongkongs framtid, och år 1984 kom man överens om att hela Hongkongområdet skulle överlåtas till Kina 1 juli 1997 som en Särskild administrativ region (SAR) . Detta skulle ske under parollen ”Ett land – två system” enligt vilken Hongkong skulle få ett stort mått av självstyrande och rätten att behålla sitt kapitalistiska system, sin samhällsordning och alla medborgerliga fri- och rättigheter i minst 50 år. De begränsade reformer i riktning mot demokrati som britterna införde efter 1984 har inte utvecklats efter 1997, och i frågor om hur lagar ska tolkas har regeringen i Peking låtit göra klart att man anser sig ha sista ordet, något som flera gånger lett till omfattande protester såväl mot Peking som mot deras handplockade ledare för Hongkong SAR.

Karta över Hong Kong