Vanliga frågor och svar om coronaviruset

Just nu finns det många frågor om coronavirus och vad som egentligen gäller.  Här har vi samlat de vanligaste tillsammans med svaren på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där hittar du också ännu fler frågor och svar.

Vad är coronavirus?

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna sars- och mers-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19. 

Vad är covid-19?

WHO har beslutat att covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Vad skiljer covid-19 från säsongsinfluensa?

Det är svårt att jämföra en helt ny sjukdom, exempelvis covid-19, med säsongsinfluensa. Sammanfattningsvis kan man säga utifrån vad vi vet idag, att de liknar varandra i att båda hos en andel av de sjuka kan ge en mycket allvarlig sjukdom.

Däremot kommer covid-19 drabba betydligt fler i en befolkning där den sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Man kommer att se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård.

Säsongsinfluensa som återkommer varje år, har däremot cirkulerat i samhället under en lång tid. Därför har skyddet mot olika varianter influensavirus kunnat byggas upp i befolkningen.

Vilka är symtomen på covid-19?

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.

Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Hur smittar covid-19?

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

Hur skyddar du dig själv och andra?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Skyddar munskydd mot covid-19?

Nej, munskydd skyddar inte den som är frisk mot covid-19. Däremot kan den som är sjuk till viss del skydda sin omgivning från att vätskepartiklar sprids vid till exempel hosta och nysningar.

Läs mer: Skydda dig själv och andra från smittspridning

I vilka länder pågår det smittspridning?

WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar. Sannolikt kommer covid-19 att drabba alla världens länder. Det är därför inte längre relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning.

Beskedet från WHO innebär ingen skillnad i hur Folkhälsomyndigheten hanterar sjukdomen. Viktiga åtgärder för att förhindra samhällspridning och skydda riskgrupper görs kontinuerligt. Det innebär heller inte att sjukdomen i sig betraktas som allvarligare.

Vilka råd finns det för resa till andra länder?

Det är Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar reseavrådan till andra länder. Besök deras webbplats för att få den senaste informationen.

Ytterligare information finns på UD:s webbplats om aktuella händelser i utlandet samt UD:s webbplats om nya coronaviruset. Om du inte hittar svar på dina frågor där, kan du kontakta UD:s konsulära enhet på telefon 08-405 5005, eller mejla till ud-kc-resefragor@gov.se

Följ också läget om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats under Nyheter samt Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19.

Vilka direktiv och riktlinjer ges till flygplatserna under coronavirusepidemin?

Folkhälsomyndigheten har fortlöpande dialog med flygplatserna och samarbetar på EU–nivå om dessa frågor. Folkhälsomyndigheten har fokus på information till flygplatser om vart man ska vända sig om man får tecken på sjukdom.

Behöver jag vidta några åtgärder även om jag känner mig frisk efter resa från drabbade länder?

Nej, du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Jag har nyligen varit i ett land där smittspridning pågår och nu har jag hosta och feber. Vad ska jag göra?

Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Sök på Flygresor.se